Skip to main content

Over the last decade, a new wave of excitement has emerged with the rise of deep learning. Many expectations have accompanied these descendants of the early multilayer neural networks developed in the 1990s because of their remarkable ability to find solutions to complex problems beyond human intuition.

 

La intel·ligència artificial permet l'avenç de la biologia de maneres insospitades gràcies a les tecnologies de modelat i simulació: des de la possibilitat de crear teixits fora de l'organisme fins a la predicció de la salut humana a través de l'anàlisi de variacions genètiques. Però, la realitat coincideix en tots els casos amb la predicció dels models i simulacions de comportament? Vivim en una realitat quantificable? És possible programar la vida?